Seizoen en tijdstip

Hieronder staan alle geluiden van de vogels die besproken worden in hoofdstuk 2 en ook de geheugensteuntjes van Nico de Haan. De indeling is hetzelfde als in het boek.

Bekijk ook de vogels uit hoofdstuk 1, hoofdstuk 3 en alle vogels op alfabetische volgorde.

WINTERZANGERS | VROEGE VOORJAARSZANGERS | VOORJAARSZANGERS | AVOND- EN NACHTZANGERS | DE VOGELZANGKLOK

WINTERZANGERS

(november – januari)

Spreeuw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Roodborst: vogelgeluid | geheugensteuntje
Winterkoning: vogelgeluid | geheugensteuntje
Koolmees: vogelgeluid | geheugensteuntje
Pimpelmees: vogelgeluid | geheugensteuntje
Huismus: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zanglijster: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boomkruiper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Sijs: vogelgeluid | geheugensteuntje

VROEGE VOORJAARSZANGERS

(februari)

Vink: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote bonte specht: vogelgeluid | geheugensteuntje
Groenling: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boomklever: vogelgeluid | geheugensteuntje
Merel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Heggenmus: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote lijster: vogelgeluid | geheugensteuntje
Koperwiek: vogelgeluid | geheugensteuntje
Keep: vogelgeluid | geheugensteuntje

VOORJAARSZANGERS

(maart – juni)

Tjiftjaf: vogelgeluid | geheugensteuntje
Fitis: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwartkop: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boerenzwaluw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwarte roodstaart: vogelgeluid | geheugensteuntje
Gekraagde roodstaart: vogelgeluid | geheugensteuntje
Braamsluiper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Tuinfluiter: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grasmus: vogelgeluid | geheugensteuntje
Spotvogel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bonte vliegenvanger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grauwe vliegenvanger: vogelgeluid | geheugensteuntje

AVOND- EN NACHTZANGERS

Merel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Roodborst: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zanglijster: vogelgeluid | geheugensteuntje
Nachtegaal: vogelgeluid | geheugensteuntje

DE VOGELZANGKLOK

Gekraagde roodstaart: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bonte vliegenvanger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Roodborst: vogelgeluid | geheugensteuntje
Merel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote lijster: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zanglijster: vogelgeluid | geheugensteuntje
Koolmees: vogelgeluid | geheugensteuntje
Heggenmus: vogelgeluid | geheugensteuntje
Winterkoning: vogelgeluid | geheugensteuntje
Vink: vogelgeluid | geheugensteuntje
Huismus: vogelgeluid | geheugensteuntje

Op deze pagina vind je alle geluiden van de vogels die besproken worden in het boek ‘De virtuoze vogelzanggids’ van Nico de Haan. Hij is ook de auteur van ‘De gewiekste vogelgids’ en met dat boek leer je aan de hand van een uniek systeem vogels kijken. Via een indeling op kleur, gedrag, vorm en leefgebied wordt het heel gemakkelijk om de juiste naam bij de juiste vogel te vinden. De ideale vogelgids voor (beginnende) vogelaars!