Leefgebied

Hieronder staan alle geluiden van de vogels die besproken worden in hoofdstuk 1 en ook de geheugensteuntjes van Nico de Haan. De indeling is hetzelfde als in het boek.

Bekijk ook de vogels uit hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 en alle vogels op alfabetische volgorde.

IN DE TUIN | IN PARK EN STAD | OP HET PLATTELAND | IN HET WEIDERESERVAAT | IN HET BOS | OP DE HEIDE | IN HET MOERAS | IN HET DUIN | OP HET WAD | AAN DE KUST

IN DE TUIN

Merel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Roodborst: vogelgeluid | geheugensteuntje
Winterkoning: vogelgeluid | geheugensteuntje
Vink: vogelgeluid | geheugensteuntje
Groenling: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwartkop: vogelgeluid | geheugensteuntje
Tjiftjaf: vogelgeluid | geheugensteuntje
Heggenmus: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boomkruiper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Staartmees: vogelgeluid | geheugensteuntje

IN PARK EN STAD

Koolmees: vogelgeluid | geheugensteuntje
Pimpelmees: vogelgeluid | geheugensteuntje
Huismus: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boomklever: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boomklever: vogelgeluid | geheugensteuntje
Spreeuw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zanglijster: vogelgeluid | geheugensteuntje
Gierzwaluw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Halsbandparkiet: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote bonte specht: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwarte roodstaart: vogelgeluid | geheugensteuntje

OP HET PLATTELAND

Scholekster: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kievit: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwarte kraai: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boerenzwaluw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Huiszwaluw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Ringmus: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grasmus: vogelgeluid | geheugensteuntje
Braamsluiper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Torenvalk: vogelgeluid | geheugensteuntje
Groene specht: vogelgeluid | geheugensteuntje

IN HET WEIDERESERVAAT

Grutto: vogelgeluid | geheugensteuntje
Tureluur: vogelgeluid | geheugensteuntje
Wulp: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kleine zwaan: vogelgeluid | geheugensteuntje
Veldleeuwerik: vogelgeluid | geheugensteuntje
Graspieper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Slobeend: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote gele kwikstaart: vogelgeluid | geheugensteuntje
Watersnip: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zomertaling: vogelgeluid | geheugensteuntje

IN HET BOS

Fitis: vogelgeluid | geheugensteuntje
Gekraagde roodstaart: vogelgeluid | geheugensteuntje
Spotvogel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Tuinfluiter: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bonte vliegenvanger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwarte mees: vogelgeluid | geheugensteuntje
Wielewaal: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kruisbek: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwarte specht: vogelgeluid | geheugensteuntje
Fluiter: vogelgeluid | geheugensteuntje

OP DE HEIDE

Veldleeuwerik: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boompieper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Geelgors: vogelgeluid | geheugensteuntje
Roodborsttapuit: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote lijster: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kraanvogel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boomleeuwerik: vogelgeluid | geheugensteuntje
Paapje: vogelgeluid | geheugensteuntje
Nachtzwaluw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boomvalk: vogelgeluid | geheugensteuntje

IN HET MOERAS

Rietgors: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kleine karekiet: vogelgeluid | geheugensteuntje
Rietzanger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwarte stern: vogelgeluid | geheugensteuntje
Snor: vogelgeluid | geheugensteuntje
Sprinkhaanzanger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Blauwborst: vogelgeluid | geheugensteuntje
Baardman: vogelgeluid | geheugensteuntje
Roerdomp: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bosrietzanger: vogelgeluid | geheugensteuntje

IN HET DUIN

Nachtegaal: vogelgeluid | geheugensteuntje
Fitis: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kramsvogel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Koekoek: vogelgeluid | geheugensteuntje
Fazant: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grasmus: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kneu: vogelgeluid | geheugensteuntje
Roodborsttapuit: vogelgeluid | geheugensteuntje
Groene specht: vogelgeluid | geheugensteuntje
Tapuit: vogelgeluid | geheugensteuntje

OP HET WAD

Wulp: vogelgeluid | geheugensteuntje
Scholekster: vogelgeluid | geheugensteuntje
Tureluur: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kluut: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bergeend: vogelgeluid | geheugensteuntje
Rotgans: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwarte ruiter: vogelgeluid | geheugensteuntje
Groenpootruiter: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bontbekplevier: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zilverplevier: vogelgeluid | geheugensteuntje

AAN DE KUST

Kokmeeuw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Stormmeeuw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zilvermeeuw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kleine mantelmeeuw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote mantelmeeuw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote stern: vogelgeluid | geheugensteuntje
Visdief: vogelgeluid | geheugensteuntje
Noordse stern: vogelgeluid | geheugensteuntje
Dwergstern: vogelgeluid | geheugensteuntje
Eider: vogelgeluid | geheugensteuntje

Op deze pagina vind je alle geluiden van de vogels die besproken worden in het boek ‘De virtuoze vogelzanggids’ van Nico de Haan. Hij is ook de auteur van ‘De gewiekste vogelgids’ en met dat boek leer je aan de hand van een uniek systeem vogels kijken. Via een indeling op kleur, gedrag, vorm en leefgebied wordt het heel gemakkelijk om de juiste naam bij de juiste vogel te vinden. De ideale vogelgids voor (beginnende) vogelaars!