Virtuoze vogelgids

Hieronder staan alle geluiden van de vogels die besproken worden in het boek De virtuoze vogelzanggids en ook de geheugensteuntjes van Nico de Haan. De indeling is hetzelfde als in het boek.

Bekijk ook de vogels uit hoofdstuk 1, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

Aalscholver: vogelgeluid | geheugensteuntje
Appelvink: vogelgeluid | geheugensteuntje

B

Baardman: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bergeend: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bijeneter: vogelgeluid | geheugensteuntje
Blauwborst: vogelgeluid | geheugensteuntje
Blauwe reiger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boerenzwaluw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bontbekplevier: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bonte strandloper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bonte vliegenvanger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boomklever: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boomkruiper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boomleeuwerik: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boompieper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boomvalk: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bosrietzanger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bosruiter: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bosuil: vogelgeluid | geheugensteuntje
Braamsluiper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Brandgans: vogelgeluid | geheugensteuntje
Buidelmees: vogelgeluid | geheugensteuntje
Buizerd: vogelgeluid | geheugensteuntje

C

Casarca: vogelgeluid | geheugensteuntje
Cetti’s zanger: vogelgeluid | geheugensteuntje

D

Dodaars: vogelgeluid | geheugensteuntje
Draaihals: vogelgeluid | geheugensteuntje
Drieteenstrandloper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Dwergstern: vogelgeluid | geheugensteuntje

E

Eider: vogelgeluid | geheugensteuntje
Ekster: vogelgeluid | geheugensteuntje
Europese kanarie:
vogelgeluid | geheugensteuntje

F

Fazant: vogelgeluid | geheugensteuntje
Fitis: vogelgeluid | geheugensteuntje
Fluiter: vogelgeluid | geheugensteuntje
Frater: vogelgeluid | geheugensteuntje
Fuut: vogelgeluid | geheugensteuntje

G

Gaai: vogelgeluid | geheugensteuntje
Geelgors: vogelgeluid | geheugensteuntje
Gekraagde roodstaart: vogelgeluid | geheugensteuntje
Gele kwikstaart: vogelgeluid | geheugensteuntje
Gierzwaluw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Glanskop: vogelgeluid | geheugensteuntje|
Goudhaan: vogelgeluid | geheugensteuntje
Goudplevier: vogelgeluid | geheugensteuntje
Goudvink: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grasmus:
vogelgeluid | geheugensteuntje
Graspieper:
vogelgeluid | geheugensteuntje
Graszanger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grauwe gans: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grauwe gors: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grauwe vliegenvanger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Groene specht: vogelgeluid | geheugensteuntje
Groenling: vogelgeluid | geheugensteuntje
Groenpootruiter: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote bonte specht: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote Canadese gans: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote gele kwikstaart: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote karekiet: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote lijster: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote mantelmeeuw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote stern: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grutto: vogelgeluid | geheugensteuntje

H

Halsbandparkiet: vogelgeluid | geheugensteuntje
Havik: vogelgeluid | geheugensteuntje
Heggenmus: vogelgeluid | geheugensteuntje
Holenduif: vogelgeluid | geheugensteuntje
Hop: vogelgeluid | geheugensteuntje
Houtduif: vogelgeluid | geheugensteuntje
Houtsnip: vogelgeluid | geheugensteuntje
Huismus: vogelgeluid | geheugensteuntje
Huiszwaluw: vogelgeluid | geheugensteuntje

I

IJsvogel: vogelgeluid | geheugensteuntje

K

Kanoet: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kauw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Keep: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kerkuil: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kievit:
vogelgeluid | geheugensteuntje
Kleine barmsijs: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kleine bonte specht: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kleine karekiet: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kleine mantelmeeuw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kleine plevier: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kleine rietgans: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kleine zwaan: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kluut: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kneu: vogelgeluid | geheugensteuntje
Knobbelzwaan: vogelgeluid | geheugensteuntje
Koekoek: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kokmeeuw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kolgans: vogelgeluid | geheugensteuntje
Koolmees: vogelgeluid | geheugensteuntje
Koperwiek: vogelgeluid | geheugensteuntje
Korhoen: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kraanvogel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Krakeend: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kramsvogel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kruisbek: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kuifeend: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kuifmees: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kwak: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kwartel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kwartelkoning: vogelgeluid | geheugensteuntje

L

Lachstern: vogelgeluid | geheugensteuntje
Lepelaar (jong): vogelgeluid | geheugensteuntje

M

Matkop: vogelgeluid | geheugensteuntje
Meerkoet: vogelgeluid | geheugensteuntje
Merel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Middelste bonte specht: vogelgeluid | geheugensteuntje

N

Nachtegaal: vogelgeluid | geheugensteuntje
Nachtzwaluw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Nijlgans: vogelgeluid | geheugensteuntje
Noordse stern:
vogelgeluid | geheugensteuntje

O

Oehoe: vogelgeluid | geheugensteuntje
Oeverloper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Oeverzwaluw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Ooievaar: vogelgeluid | geheugensteuntje

P

Paapje: vogelgeluid | geheugensteuntje
Patrijs: vogelgeluid | geheugensteuntje
Pestvogel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Pijlstaart: vogelgeluid | geheugensteuntje
Pimpelmees: vogelgeluid | geheugensteuntje
Porseleinhoen: vogelgeluid | geheugensteuntje
Purperreiger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Putter: vogelgeluid | geheugensteuntje

R

Raaf: vogelgeluid | geheugensteuntje
Ransuil: vogelgeluid | geheugensteuntje
Regenwulp: vogelgeluid | geheugensteuntje
Rietgans: vogelgeluid | geheugensteuntje
Rietgors: vogelgeluid | geheugensteuntje
Rietzanger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Ringmus: vogelgeluid | geheugensteuntje
Roek: vogelgeluid | geheugensteuntje
Roerdomp: vogelgeluid | geheugensteuntje
Roodborst: vogelgeluid | geheugensteuntje
Roodborsttapuit: vogelgeluid | geheugensteuntje
Roodmus: vogelgeluid | geheugensteuntje
Rotgans: vogelgeluid | geheugensteuntje

S

Scholekster: vogelgeluid | geheugensteuntje
Sijs: vogelgeluid | geheugensteuntje
Slechtvalk: vogelgeluid | geheugensteuntje
Slobeend: vogelgeluid | geheugensteuntje
Smient: vogelgeluid | geheugensteuntje
Sneeuwgors: vogelgeluid | geheugensteuntje
Snor: vogelgeluid | geheugensteuntje
Sperwer: vogelgeluid | geheugensteuntje
Spotvogel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Spreeuw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Sprinkhaanzanger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Staartmees: vogelgeluid | geheugensteuntje
Steenloper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Steenuil: vogelgeluid | geheugensteuntje
Steltkluut: vogelgeluid | geheugensteuntje
Stormmeeuw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Strandleeuwerik: vogelgeluid | geheugensteuntje
Strandplevier: vogelgeluid | geheugensteuntje

T

Tafeleend: vogelgeluid | geheugensteuntje
Tapuit: vogelgeluid | geheugensteuntje
Tjiftjaf: vogelgeluid | geheugensteuntje
Torenvalk: vogelgeluid | geheugensteuntje
Tuinfluiter: vogelgeluid | geheugensteuntje
Tureluur: vogelgeluid | geheugensteuntje
Turkse tortel: vogelgeluid | geheugensteuntje

V

Veldleeuwerik: vogelgeluid | geheugensteuntje
Velduil: vogelgeluid | geheugensteuntje
Vink: vogelgeluid | geheugensteuntje
Visdief: vogelgeluid | geheugensteuntje
Vuurgoudhaan: vogelgeluid | geheugensteuntje

W

Waterral: vogelgeluid | geheugensteuntje
Watersnip: vogelgeluid | geheugensteuntje
Wielewaal: vogelgeluid | geheugensteuntje
Wilde eend: vogelgeluid | geheugensteuntje
Wilde zwaan: vogelgeluid | geheugensteuntje
Winterkoning: vogelgeluid | geheugensteuntje
Wintertaling: vogelgeluid | geheugensteuntje
Witgat: vogelgeluid | geheugensteuntje
Witte kwikstaart: vogelgeluid | geheugensteuntje
Woudaap: vogelgeluid | geheugensteuntje
Wulp: vogelgeluid | geheugensteuntje

Z

Zanglijster: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zilvermeeuw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zilverplevier: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zomertaling: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zomertortel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwarte kraai: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwarte mees: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwarte roodstaart: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwarte ruiter: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwarte specht: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwarte stern: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwartkop: vogelgeluid | geheugensteuntje

Op deze pagina vind je alle geluiden van de vogels die besproken worden in het boek ‘De virtuoze vogelzanggids’ van Nico de Haan. Hij is ook de auteur van ‘De gewiekste vogelgids’ en met dat boek leer je aan de hand van een uniek systeem vogels kijken. Via een indeling op kleur, gedrag, vorm en leefgebied wordt het heel gemakkelijk om de juiste naam bij de juiste vogel te vinden. De ideale vogelgids voor (beginnende) vogelaars!