Sigmund Freud als coach en inspiratiebron

Nieuwe titel in de Doe en denk als-serie: Doe en denk als Freud

Bewuste keuzes maken, misstappen vermijden, gedachten verklaren en bovenal handelingen in harmonie brengen met verlangens; je leert het allemaal in het nieuwe boek Doe en denk als Freud.

Freud schrijft zonder taboes, zet ons op het verkeerde been en doet alles omgekeerd. Dat is het geheim van zijn methode. Wat ons onbelangrijk lijkt, neemt Freud met de grootste aandacht onder de loep. Wat wij als onbenullig beschouwen, is voor Freud heel belangrijk.

Vergissingen, mislukkingen, fantasieën, projecties, verdrongen herinneringen…Sigmund Freud is de perfecte coach om ons te helpen misstappen te vermijden en onze gedachten te interpreteren.

Wie zich laat inspireren door Freuds werk en bespiegelingen, zal beter in staat zijn om impulsen (of het gebrek daaraan) te herkennen, zichzelf te begrijpen én te accepteren. Waarom neem je Freud niet als je coach?

Doe en denk als Freud is een opgewekt en inspirerend boek over het werk van Sigmund Freud en hoe je dat kunt toepassen in je eigen leven. Inclusief tests, uitdagingen, doelstellingen en oplossingen.

Doe en denk als Freud | En leer jezelf beter te begrijpen en te accepteren | Pierre Varrod