Actievoorwaarden

Uitleg actie
Laat een review achter en maak kans op een gratis boek naar keuze!
Stuur een screenshot van jouw recensie naar promotie@kosmosuitgevers.nl o.v.v. recensie actie. Iedere maand kiezen wij twee winnaars die een gratis boek uit het Kosmos Uitgevers portfolio naar keuze winnen.

Deelname actie

 1. Deelname aan actie is kosteloos.
 2. Eenmalige deelname per persoon.
 3. Deelname aan de actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 4. Medewerkers van Kosmos Uitgevers zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 5. Kosmos Uitgevers te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.

Winnaars

 1. Kosmos Uitgevers kiest maandelijks twee winnaars.
 2. De winnaars van de actie worden gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 3. De winnaars van de actie krijgen persoonlijk bericht via e-mail
 4. Wanneer een winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 5. Kosmos Uitgevers is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 6. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 7. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.